Ansökan aktivitetsbidrag

Uppdaterades: 07 december 2016

SPF Seniorerna Vreta kloster.
Ansökan Aktivitetsbidrag.

År....................

Aktivitetens namn: .....................................

Planerad aktivitet
(något utanför aktiviteten): .................................................

Ansvarig ledare: .....................................

Deltagarna finns i medlemsregistret: .................

Aktiviteten längd minst 60 minuter: ..................

Antal sammankomster: ............................

Antal deltagare: .....................

Period: .....................................

1 januari -30 juni ....................

1 juli —30 december .............

Önskad storlek:

Kronor: ..........................
Att samtliga uppgifter är korrekta och sanningsenliga intygas:

Uppgiftslämnare: ...........................................

Styrelsebeslut:

Datum: .............................

Ordförande:.............................................

Avslag: 

Datum: ..............................

Ordförande:..............................................

Denna ansökan gäller från 2015-01-01 tills vidare enligt styrelsebeslut 2014-08-25

Klicka här för blankett i A4 format

Publicerades: 07 december 2016 Uppdaterades: 07 december 2016