Stockholmsresa  16 oktober

Resa till Stockholm och Nordiska Muséet i samarbete med Vikingbuss 16 oktober 2024

Resa  till Stockholm och Nordiska Muséet 

Avresa:
08:00 Linköpings Fjärrbussterminal 
08:15 / 08:25 Berg 3 olika platser 
08:30 / 08:45 Ljungsbro 3 olika platser 

I resan ingår bussresa, lunch, entré och eftermiddagskaffe med smörgås. 

Anmälan till: Arne Pihlström, resor2@spfvretakloster.se
tfn 070-57 669 66, 
senast 20 september

Kostnad 720:-

Läs programmet här