Resa på Hjälmare kanal 12 aug 2021

Foto: Kerstin Larsson och Lena Vindeby