Ordna och bevara

Arkivhantering i SPF Seniorerna Vreta kloster

  • Inga-Lill och Christer
  • Kerstin och Ingrid
  • Inga-Lill och Christer
  • Kerstin och Ingrid

Ordna och bevara

SPF Seniorerna Vreta kloster har funnits i fjorton år. Tänk så mycket papper och handlingar vi har sparat på oss.

För att bringa ordning och reda ibland allt vi sparat, träffades en grupp för att sortera ut de handlingar som ska sparas för framtiden. Vi kommer att arkivera alla värdefulla handlingar hos Linköpings föreningsarkiv, Stifts- och landsbiblioteket, Östgötagatan 5, Linköping. Vi sparar protokoll, resultat och balansräkningar, program, tidningsurklipp, medlemsstatistik och övrigt som vi själva upprättat. När det gäller foton så hade vi en " fotoskatt" som fanns bevarad i det gamla webbsystemet. SPF har inte lyckats föra över dessa fotofiler till det nya systemet, vilket vi tycker är mycket beklagligt (gäller alla SPF-föreningar). Det kommer alltså inte att finnas fotografier från olika resor och aktiviteter ibland våra arkiverade handlingar.

Tack Inga-Lill Sjöberg, Kerstin Larsson, Ingrid Hast, Christer Vindeby för ert gedigna arbete onsdagen den 5 april i Wivi-Annes kök!

Wivi-Anne Tjäder