Aktiviteter och cirklar våren 2024

Starttider

 • Bokcirkel 1 – kontaktperson – Britt Pettersson, 073-049 53 83                                                                                                                                                                                                             
 •  Bokcirkel 2 – cirkelledare – Margareta Edlund, 076-853 36 75                                                                                                                                                                                                             
 •  Bokcirkel 3 – cirkelledare – Irene Ring, 076-839 40 02                                                                                                                                                                                                                         
 •  Bokcirkel 4 – cirkelledare – Karin Nilsson, 070-170 87 36. Nya deltagare välkomnas!                                                                                                                                                                       
 •  Bokcirkel 5 – cirkelledare – Karin Johansson, 070-686 37 14.

   Bokcirklar 1, 2, 3 och 5 är fulltecknade. Alla bokcirklar startar enl överenskommelse med deltagarna.                                                                                                                                                      
 •  Boule – kontaktperson – Lars-Göran Lindström, 070-548 38 19, onsd kl 10-12 på boulebanan vid Råleden/Kärrsundsgatan, Ljungsbro, april – sept. Nya deltagare välkomnas!                                                                                                                                                                                          
 • Bridge – kontaktperson – Kent Hartman, 070-685 87 83. Nya deltagare välkomnas!                                                                                                                                                                                         
 • Engelsk konversation – cirkelledare – Margareta Edlund, 076-853 36 75, start i januari (fulltecknad).                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 •  Engelsk konversation forts. – cirkelledare – Eva Davidsson, 072-742 20 12, start 18 jan, torsd kl 13 – 14.30, Biblioteket, Ljungsbro.                                                                                                                                                                                                                                                       
 • Engelsk konversation forts. – cirkelledare – Eva Davidsson, 072-742 20 12, start 18 jan, torsd kl 15 -16.30 Biblioteket, Ljungsbro.                                                                                                                                                                                                                                               
 •  Italienska forts.– cirkelledare Anette Gentile, 073-379 14 07, start 1 febr kl 14 - 15.30 (fulltecknad).                                                                                                                                                     
 •  Promenad – kontaktperson – Wivi-Anne Tjäder, 070-176 63 47. Mötesplats Heda sluss månd. kl 09.30 och ca 09.45 kanalbron i Berg.                                                                                                                                                                                                                                                       
 • Qigong med rörelse- och balansövningar – kontaktperson – Ulla Starkhammar, 070-953 02 27, månd kl 14.00, Stjärnvallen, Sandvik. Nya deltagare välkomna!                                                                                                                                                                                                 
 • Vattengymnastik – kontaktperson – Gunilla Strand, 072-576 22 43, torsdagar, start 18 jan, kl 10.00. Anmälan obligatorisk till 072-576 22 43. Nya deltagare välkomnas!