Riktlinjer aktivitetsbidrag

Uppdaterades: 07 december 2016

SPF Seniorerna Vreta kloster

Riktlinjer -aktivitetsbidrag

Allmänt
Ersättning i samband med olika aktiviteter kan betalas av föreningen, om nedanstående förutsättningar är uppfyllda.

Förutsättningar
• Aktiviteten ska främja samvaro och sammanhållning mellan      föreningsmedlemmarna och ha ett uttalat syfte.
• Aktiviteten ska godkännas av styrelsen.
• Endast registrerade medlemmar kan utgöra grund för ersättning.
• Aktiviteten ska ha minst tre sammankomster alternativt halvdags- eller    heldagsaktivitet och en uttalad aktivitetsansvarig.
• Aktiviteten måste samla minst fem personer.
• Varje sammankomst ska normalt pågå minst 60 minuter.
• Det begärda bidraget ska ha ett direkt samband med aktiviteten och kan maximalt  uppgå till 100 kr per deltagare.
• Den begärda ersättningen ska i förekommande fall specificeras på olika  utgiftsposter.
• Ersättning begärs på särskild blankett som undertecknas av aktivitetsansvarig.  Kvitton bifogas.
• Samtliga förutsättningar måste vara uppfyllda för att kunna utgöra grund för  utbetalning.


• Denna riktlinje gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare.

      Birgitta Fredriksson                  Christer Vindeby
      Ordförande                               Vice ordförande

Publicerades: 07 december 2016 Uppdaterades: 07 december 2016