Bli medlem

Ja tack, jag önskar bli medlem i SPF Seniorerna Vreta kloster!

Medlemskap beviljas den som har rätt att uppbära pension av något slag, den som fyllt 61 år eller den som är gift eller sambo med medlem.
Medlemskapet gäller från den dag medlemsavgiften är betald.

För mer information, vänd dig till  Birgitta Samuelsson tfn nr. 0760-24 74 72, ansvarig för medlemsregistret

Klicka här för information om SPF Seniorernas hantering av personuppgifter
Närmaste förening föreslås via ditt postnummer
 
 
Årlig medlemsavgift: 250kr
Ingen förening matchade på ditt postnummer