Kontakta oss

Personbilden är ej tillgänglig.

Wivi-Anne Tjäder

Digitaliseringsombud

Personbilden är ej tillgänglig.

Annie Wahlqvist

Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Gunnie Green

Folkhälsa/Friskvård

Personbilden är ej tillgänglig.

Birgitta Samuelsson

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Anette Samuelsson

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Kerstin Larsson

Medlemsregisteransvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Christina Pihlström

Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Christer Bäck

Revisor

Personbilden är ej tillgänglig.

Arne Pihlström

Revisor, Resor

Personbilden är ej tillgänglig.

Lars-Göran Lindström

Trafik

Personbilden är ej tillgänglig.

Eva Davidsson

Utbildningsansvarig

Personbilden är ej tillgänglig.

Ulla-Britt Ström

Valberedning

Personbilden är ej tillgänglig.

Karl-Erik Eriksson

Webbredaktör, Medlemsregisteransvarig