Hjärnkoll Distriktstävling  2023

Den 12 september 2023
Foto Kerstin Larsson