Anpassning 1 juni

2 juni

Läs mer 

För detaljerade rekommendationer från FHM. Läs mer här

Allmänna sammankomster: En förening räknas inte som en allmän sammankomst men om mötet hålls i en hyrd lokal eller om det skulle kunna räknas som en allmän sammankomst får antalet deltagare inte vara fler än åtta. För att en sammankomst ska räknas som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. Privata sociala träffar med personer utanför ens mindre krets avråder Folkhälsomyndigheten fortfarande från.  Läs mer här