Anpassade rekommendationer 1 juni – ett första steg mot större öppenhet

De nya föreskrifterna är ett första steg av anpassade begränsningar. Ytterligare fyra steg av anpassningar, mot allt större öppenhet, kommer att följa.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten kommer att meddela när det är dags för de följande stegen. Du kan följa utvecklingen genom att hålla utkik på regeringens och FHM:s webbplatser. Vi uppdaterar också våra förbundsinterna rekommendationer kontinuerligt så fort föreskrifterna ändras.

Smittskyddsläkaren och länsstyrelsen i din region kan utfärda rekommendationer för just din ort – då gäller dessa i första hand. Är ni osäkra om vad som gäller – rådgör med det regionala smittskyddet.

Smittläget och gällande restriktioner gör att föreningar och distrikt rekommenderas att enbart genomföra aktiviteter om de kan ske på ett smittsäkert sätt. Aktiviteter ska arrangeras enligt de begränsningar som gäller på aktivitetsorten. Fortsätt att hålla avstånd till varandra, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Undvik trängsel, och bidra inte till trängsel. Om trängsel trots allt uppstår kan munskydd användas som en ytterligare försiktighetsåtgärd.

Årsmöten och distriktsstämmor kan genomföras enligt angivna ramar. De kan också skjutas upp, genomföras digitalt eller per capsulam. Alternativet med digitala möten finns alltid att tillgå.

Detta gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar fr.o.m 1 juni:
Inomhus: max 8 personer
Inomhus sittande: max 50 personer
Utomhus: max 100 personer       
Utomhus sittande: max 500 personer
Motionslopp: max 150 personer

Klicka här för att se de fullständiga rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten

Klicka här för att se om det finns några lokala rekommendationer där du bor