Boule

Start 21 april

  • Foto Kerstin Larsson

BOULEN I BERG STARTAR ONSDAGEN DEN 21 APRIL KL 11.00 PÅ KUNGSBROHOV. OBS! Starttiden 11.00
Alla SPF-medlemmar är välkomna!
För information ring Lars-Åke Nord 0761-645 444.