Integritets och publiceringspolicy

Om Publicering av bilder.

 Foton som tas vid våra sammankomster, möten och aktiviteter kan komma att publiceras här på föreningens hemsida och i tidningar. Vi hoppas att ni samtycker till detta. Om så inte är fallet, meddela detta till webansvarig.