Spontanutflykter

Här kommer det redovisas eventuella spontana utflykter, ni vet sådana som bara poppar upp i all hast, eller där vi åker i egna bilar på kortare turer runt Laxå. Då är det bra att veta t.ex. vart, varifrån och klockslag.