Spontanutflykter

Här kommer det redovisas eventuella spontana utflykter, ni vet sådana som bara poppar upp i all hast, eller där vi åker i egna bilar på kortare turer runt Laxå. Då är det bra att veta t.ex. vart, varifrån och klockslag.

Här några exempel på tänkbara spontanutflykter:
Lyresta bilmuseet och mat på Torsö
Öby kulle och ormarna samt
Söröns ängar och dess blommor m.m
Kulturkvarteren i Örebro
Nobelmuseét Karlskoga

Några Teater/Musikaktiviteter som kräver bokning om intresse finnes:
Borgvik med Oscar Magnusson
Stadra Nora
Lerbäcks teater
Västanå teater

Kostnad för spontanutflykter är bilkostnad plus eventuell kostnad för respektive aktivitet. Alla spontanutflykter kommer att annonseras vi a vår app, hemsidan, Facebook och mail.