Programkommitén

Helena Gustafsson: 072-201 09 67
Göran Palmqvist: 070 - 590 49 50
Göran Dahlberg: 070 - 790 39 14
Keijo Johansson:
Ewa Lindblad: