SPF:s stadgar gällande från 1 jan 2022

Läs/ladda ner SPF Seniorernas stadgar här....