29 juni - Spontanutflykt Undenäs

  • BeDas trädgård
  • BeDas trädgård
  • Undenäs kyrka
  • i kyrkan
  • BeDas trädgård
  • BeDas trädgård
  • Undenäs kyrka
  • i kyrkan

Spontanutflykt till Undenäs.

Efter besöket i BeDas trädgård åkte vi till kyrkan i Undenäs och där fick vi lite information om kyrkans historia.
Därefter blev det kaffe i det gröna innan hemfärden.