1 dec - Tomten

Då min vän,
är vi igång igen,
i dessa juletider,
Tomten julerimmen smider,
och han sin kalender sprider,
när ni hans alster får,
hoppas ni bättre mår,
han vill att årets upplaga,
er alla ska behaga,
hoppas något bidrag,
faller er i smaken önskar både Tomten & jag!

Lucka 1

Det finns inte bara rum
för julens evangelium,
i Tomtens universum,
därför Tomten som vi vet aldrig är stum,
predika mot dig som är dum,
och det ska ni veta,
hans ämnen är brännheta,
när han predikstolen intar,
lyssnar alla och envar,
han predika´,
att alla är vi lika,
på julen ska man vara snäll och god,
inte spilla någons blod,
vi måste sluta,
att på varandra skjuta,
man verkligen inte ansiktet tappar
om man i stället ger varandra klappar.

 

Om du vill se kalendern i original.... Klicka här