Lucka 21

Lucka 21

Tomten ses här i en stor lokal,
en för tillfället tom samlingssal,
där det ofta är val,
för här fullmäktige möts,
frågor både stöts och blöts,
här allianser slöts,
uttalanden bemöts,
till slut kan Tomten tillbakalutat,
konstatera att nu är det beslutat,
Tomten har sitt veto lagt,
därmed är sista ordet sagt.