Lucka 18

Lucka 18

År sjuttonhundrasjuttioåtta,
ansåg kungen att många var för flotta,
det hade den effekten,
att Gustav III lät ta fram den Svenska dräkten,
Tomten som då var en ung man,
och som för mode brann,
det väl ingen undgick,
att Tomten uppdraget fick,
många därefter dräkten bar,
numera ingen den har,
varför undrar vi då?,
Jo, för det är sånt schå,
att till dräkten finna siden,
nu för tiden.