Bedrägeriförsök

Ledamöter i Distrktsstyrelsen och i många av våra föreningar är utsatta för bedrägeriförsök

Många ledamöter i våra styrelser har blivit utsatta för bedrägeriförsök.

De ombedes att köpa 2 Apple presentkort på en viss sajt och föreningens ordförande står som avsändare.

Det är dålig svenska och dålig stavning.

Klicka inte den angivna sajten, släng mejlet i skräpkorgen och deleta det.

Kolla av med Din ledamotskollegor om det är fler som är utsatta för detta.

Sänd gärna ett mejl till hansgustavekwall@gmail.com så att vi får klart för oss vilken omfattning det har.

Mejl om detta har gått ut till alla medlemmar med mejl i N Älvsborg.

Hans Ekwall

Digitaliseringsansvarig i N Älvsborg