17 maj DATA

ZOOM möte med DATA ansvariga i NÄ

Tanken är att DATA ansvariga i resp förening skall hjälpa till att få igång studiecirklar i olika DATA/IT ämnen med föreningens egna handledare eller i samarbete med Vuxenskolan och/eller kommunen