Rapport digital delaktighet

Arbetsgruppen "Digitalt delaktighet" har presenterat sin rapport.

Läs här