KPR Utomhusaktiviteter

Östersunds kommun kommer under nästa vecka (vecka 19-2021) att skicka ut en ny informationsbroschyr om förslag till utomhusaktiviteter.

Informationsbroschyren ( Klicka här ) är riktad till medborgare över 70 år som bor i ordinärt boende.

Det kommer även att finnas en tillgänglighetsanpassad version på kommunens sida om ”Projekt Age-friendly cities and communities” (se www.ostersund.se/afcc)

Broschyren är en del i vårt arbete med att göra Östersund till en mer åldrandevänlig kommun och innehåller denna gång tips på olika utomhusaktiviteter i kommunen. Coronapandemin har medfört minskad fysisk aktivitet/ett ökat stillasittande för många, vilket kan påverka hälsan negativt. Nu när vi närmar oss sommaren vill vi därför ge inspiration till att både röra på sig och komma ut i naturen. För dem som har svårt att ta sig ut på egen hand finns även tips om olika typer av stöd som kan underlätta. Innehållet har utformats med hjälp av bland annat Visit Östersund, Hittaut och lokala pensionärsorganisationer.

 

Eftersom fjolårets enkätundersökning riktad till medborgare 65+ visade att närmare en fjärdedel av de svarande inte använde/hade tillgång till internet, så har vi beslutat att även denna gång göra ett riktat pappersutskick till den berörda målgruppen, för att säkerställa att alla får samma information.

 

Hör av er om ni har några frågor!

 

Med vänlig hälsning

 

Åsa Wallin

Verksamhetsutvecklare

Vård- och omsorgsförvaltningen

Östersunds kommun