Studiebesök

Studiebesöken gör en paus då intresset för dessa under en tid varit svalt och för få anmälningar.