RPR Regionens penisonärsråd

Västra Götalandsregionens pensionärsråd (RPR) är ett organ för samråd
mellan
regionstyrelsen och pensionärsorganisationerna utifrån regionens samhällsuppdrag;
1 att
erbjuda en god hälso- och sjukvård
2 att bedriva regionalt utvecklingsarbete
3 att
ansvara för regional kollektivtrafik
4 att främja tillgången till kultur.

RPR består av fyra ledamöter från regionens högsta ledning och tolv ordinarie
representanter och tolv ersättare från de fyra rikstäckande pensionärsorganisationerna.
Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Ordförande: Helene Eliasson (s), regionstyrelsens ordförande
För SPF Seniorerna Göteborg;
Kerstin Segesten (ord) kerstin@segesten.se
Lena Gustafsson (ers) lena.gustafsson@spfseniorerna.se

Anteckningar/protokoll: