Folkhälsokommittén

Folkhälsokommitténs arbete utgår från de av senaste kongressen fastställda målområdena .
Kommittén fokuserar särskilt på aktiviteter som kan bidraga till bättre hälsa och ökad livskvalitet hos våra medlemmar i distriktet och även stödja föreningarna i deras arbete inom friskvårdsarbetet. Huvuddelen av aktiviteterna inom friskvårdens område skall ske i föreningarnas regi.
Vision:
Folkhälsokommittén skall genom ett rikt utbud av aktiviteter bidra till bättre hälsa och ökad livskvalitet hos våra medlemmar i distriktet.
Folkhälsokommittén:
Elisabeth Wennström
Yvonne Ingblad
Eva Nyström
Christina Vollert

Folkhälsoveckan 20 - 23 maj.
Läs mer