Digitalisering 2024

Distriktet är i full färd med att digitalisera både distriktet och föreningarna.
Digitaliseringkommitten kommer att bjuda in till workshops under hösten.

Digitaliseringsdagen program 19/1 2024. Läs mer
Nya medlemsregistret. Läs mer
AI-artificell inteligens. Läs mer
Biljettkiosken. Läs mer
Varför hemsida? Läs mer