DRNG Delregionala nämnden i Göteborg

VG-regionen har, efter en omorganisation, inrättat fem delregionala nämnder. 
Deras uppgift
är bland annat att bevaka medborgarnas behov av vårdinsatser och att utvärdera vårdens kvalitet.
Nämnderna har ännu inte funnit sina former, men beslut finns att varje nämnd ska ha

ett pensionärsråd som sammanträder fyra gånger per år.

Ordförande: Mats Berglund (V)
För SPF Seniorerna Göteborg;
Britt Johansson (ord) brittjohansson.gbg@gmail.com
Britta Schröder (ord) britta.schroder@outlook.com
Chris Ramberg (ord) ramberg.chris1@gmail.com
Madeleine Jacobsson (ers) martamadjac1938@gmail.com
Siw Andersson (ers) siwan.g.andersson@telia.com
Lena Gustafsson (ers) lena.gustafsson@spfseniorerna.se