Äldretandvård. Referensgrupp Centrum för äldretandvård, CÄT.

Referensgrupp till Centrum för äldretandvård – CÄT.
Nyhetsbrev från Centrum för äldretandvård, ett kunskapscentrum med uppgift att sprida information och utbilda om äldre och äldres munhälsa.
CÄT är ett kunskapscentrum inom VG-regionen som sysslar med
kompetensutveckling, rådgivning, forskning och utvecklingsarbete riktat
mot äldres munhälsa.Läs mer

Nyhetsbrev maj 2024. Läs mer
Nyhetsbrev februari 2024. Läs mer


Äldre munnar behöver mer omsorg. Läs mer
Sprider kunskap om tandvård vid demenssjukdomar. Läs mer