Äldretandvård. Referensgrupp Centrum för äldretandvård, CÄT.

Referensgrupp till Centrum för äldretandvård – CÄT.
Nyhetsbrev från Centrum för äldretandvård, ett kunskapscentrum med uppgift att sprida information och utbilda om äldre och äldres munhälsa.
CÄT är ett kunskapscentrum inom VG-regionen som sysslar med
kompetensutveckling, rådgivning, forskning och utvecklingsarbete riktat mot äldres munhälsa.Läs mer
Nyhetsbrev december 2022. Läs mer
Äldre munnar behöver mer omsorg. Läs mer
Sprider kunskap om tandvård vid demenssjukdomar. Läs mer