UTBILDNINGAR

Kurser
Läs detta först om inbjudan. Läs mer
Kursinbjudan till Zoommmöte - digitalt möte. Läs mer
Guide för baskurs. Läs mer 
Manual för Zoom-deltagare. Läs mer
Manual för Zoom - hur du startar och leder ett möte. Läs mer