Utbildningskommittén

Utbildningskommittén: 
Sammankallande är Eva Nyström
Medlemmar: Sonja Eriksson och Ingegerd Andersson.