Värdegrund för SPF Seniorerna

 • SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
  - Vi värnar varje persons lika värde och rätt. 
  - Rätten till ett gott och värdigt liv är centralt för SPF Seniorerna.
  - Vi visar varandra respekt och hänsyn och tar tillvara de erfarenheter och den
     kompetens, som finns bland seniorer. 

  Vill du veta vad SPF Seniorernas förbund tycker: Läs mer

  För att uppnå detta fokuserar vi på livskvalitet och valfrihet genom påverkan på alla plan, nationellt, regionalt och lokalt.

                                 NYTTA, NÖJE och GEMENSKAP