GPR Göteborgs stads pensionärsråd

GPR är ett rådgivande organ med syfte att bereda Göteborgs pensionärer inflytande och
insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden vad gäller boende, trafik, kultur
och mycket annat.
GPR är också remissinstans.
GPR lyder direkt under Kommunstyrelsen
(KS) och det är KS som beslutar om reglemente och arbetsordning för rådet.
GPR består av 7 ledamöter från politiska partier (KS) och 13 ledamöter från de fyra
rikstäckande pensionärsorganisationerna SKPF, SPF Seniorerna, PRO och RPG samt 2
ledamöter från finska föreningar. Rådet sammanträder 8–9 gånger per år.

Ordförande: Marina Johansson (S)
För SPF Seniorerna:
Lena Gustafsson lena.gustafsson@spfseniorerna.se
Bo Andrén bosseandren@yahoo.se
Britt Johansson brittjohansson.gbg@gmail.com

Anteckningar/protokoll: