Dagny - använd internet och appar.

Vem är Dagny?
Jo, Dagny hjälper seniorer att träna på att använda internet och utvalda appar.
Läs mer.