LPR Lokala pensionärsråd

Inom vart och ett av Göteborgs fyra stadsområden finns ett lokalt pensionärsråd (LPR).
Råden ska förstärka pensionärers delaktighet och inflytande på såväl verksamhetsnära som
övergripande inom stadsområdet aktuella frågor. De ska uppmärksamma nämnden och
förvaltningen på önskvärd eller ogynnsam utveckling och ta initiativ till förbättringar.
I råden ingår tjänstemän från förvaltningen och företrädare för föreningar som representerar
pensionärer eller har pensionärsverksamhet.
Råden sammanträder fyra gånger per år.

För SPF Seniorerna:
Centrum
Kenneth Strandborg. kenneth.strandborg@telia.com
Lena Gustafsson lena.gustafsson@spfseniorerna.se
Nina Jonnerhag nina@jonnerhag.se
Ann-Katrin Blomster ankablomster@gmail.com

Sydväst
Chris Ramberg ramberg.chris1@gmail.com
Gudhrun Järlebratt gudhrun.jarlebratt@gmail.com
Marianne Dagerot mariannedagerot14@gmail.com
Pernilla Knutsson pernilla_knutsson@hotmail.com

Hisingen
Britt Johansson brittjohansson.gbg@gmail.com
Madeleine Jacobsson martamadjac1938@gmail.com

Nordost
Bo Andrén bosseandren@yahoo.se