ÄPK Äldrepolitiska kommittén

Äldrepolitiska kommittén (ÄPK) verkar direkt under distriktsstyrelsen och har till uppgift att ta tillvara seniorers intressen i samhället.
Den verkar genom opinionsbildning och aktivt deltagande i organ där äldrepolitiska frågor behandlas. Den bevakar frågor som rör äldres situation i Göteborg och i Västra Götaland.
ÄPK samordnar arbetet i de olika pensionärsråden, uppvaktar politiker och ordnar temadagar kring äldrepolitiska frågor.

Ledamöter 2023:
Kerstin Segesten, sammankallande kerstin@segesten.se
Britt Johansson brittjohansson.gbg@gmail.com
Britta Schröder britta.schroder@outlook.com
Chris Ramberg ramberg.chris1@gmail.com
Lena Gustafsson lena.gustafsson@spfseniorerna.se