Spärra obehörig adressändring! Visa folkbokförda på samma adress! Skaffa digital brevlåda!

Nyheterna fylls av historier om hur kriminella skriver sig på andras lägenheter utan att någon kan förhindra det. Det kan därför vara en trygghet att kontrollera sitt eget boende, att adressen är spärrad mot ändring av obehörig, att ingen utomstående tecknat sig på den, att Adresslåset är på och att man använder den digitala brevlådan.
Läs mer nedan.

Över en miljon svenskar har anmält sig till tjänsten:

Spärra obehörig adressändring

Att spärra obehörig adressändring innebär att du anmäler att flyttanmälan och anmälan av särskild postadress ska göras via Skatteverkets e-tjänster. Om en anmälan ändå görs på pappersblankett gör Skatteverket en särskild kontroll av anmälan.

Har man väl gjort det kan det kännas tryggt att kolla:

Meddela felaktigt folkbokförd på din adress

Där kollar man under rubriken "Visa folkbokförda på samma adress"

Spärra din postadress med Adresslåset

Med Adresslåset kan du, utan kostnad, spärra din postadress så att ingen annan än du kan adressändra, eftersända eller lagra din post. Låset är personligt och knutet till ditt personnummer. Läs mer

Är allt lugnt kan man ju också se till att man har en digital brevlåda.

(Över fyra mijoner svenskar har det).

I dagsläget finns det fyra olika digitala brevlådor att välja mellan:
Kivra (post från myndigheter, kommuner och företag)
Min myndighetspost (post från myndigheter och kommuner)
Fortnox företagsbrevlåda (post från myndigheter, kommuner och företag)
Billo (post från myndigheter, kommuner och företag)

Inlägg (2023-10-22): Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )

Är du nyfiken på våra övriga "Huvudnyheter" (bildspelet) och "Senaste Nytt"? Klicka här!