KPR-kommunernas pensionärsråd. Information och enkät 16 nov -23

Vi som sitter i KPR vill veta att vi gör ett arbete som bidrar att du får det så bra som möjligt när du behöver hjälp. Vi vill därför ha dina synpunkter på hur vi skall arbeta. På månadsmötet den 16 november, kommer vi att be om svar på en kort enkät.
- Om du inte kommer på månadsmötet är vi tacksamma om vi får dina synpunkter via post eller mail.