VET HUT!

Vill jag utbrista när jag läser dagens nyhet i Härrydaposten. Bedragarna drar sig inte för att utge sig för att vara poliser! Tyvärr vet inte dessa bedragare vad VET HUT betyder!
Läs mer nedan.