Seniorbladet nr 6 2023

Nyhetsbrevet Seniorbladet skickas till alla med ett aktivt uppdrag registrerat i medlemsregistret.
- Här finns information för alla medlemmar. Läs om "Kongress 2023" - "Möte på regeringskansliet" - "Bort med ålderismen" med mera nedan.

Seniorbladet nr 6 2023

Inlägg (2023-06-21): Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )