TYSKA - konversation, onsdagar kl 13-15 i Trumpetsvampen kör igång nu

Anita Daghed meddelar att konversationskursen i tyska börjar den 22 februari.
Anmälan till Anita (även om du anmält ditt intresse tidigare).
Kontaktuppgifter nedan.
Ingen kostnad - förutom eventuellt kursmaterial som debiteras.

Anita Daghed, Mejl: anitadaghed@gmail.com, telefon 070 651 63 21

Inlägg 2023-02-07: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com