SENIORBLADET Nytt från SPF Seniorerna nr 2, 2023

Nyhetsbrevet Seniorbladet skickas till alla med ett aktivt uppdrag registrerat i medlemsregistret.
Det innehåller information som alla medlemmar kan ha glädje av.
Se länk nedan.