Lygnern Runt med Isa har slagit alla rekord!

Vi har nu fyllt en tur den 23 och två turer den 24 maj. Detaljerade kallelser har nu gått ut till berörda resenärer.
Turerna är i princip fyllda, men det finns inga personer på reservlistan. Får vi avhopp så finns det platser.
FJÄRDE CHANSEN? Se länk nedan.