2023-04-28 Fredagsföredrag om Gammalsvenskby

- "Hur orkade man med livet där under sådana stundtals ofattbara vedermödor och ändå se glädje i tillvaron? Man fick ta vara på det lilla. Man ville också verkligen hålla kvar sina band till Sverige och känna sig på något sätt som svenskar".
- "Det är inte troligt att en Gammalsvenskby nu kan återuppstå, om det kan man bara hoppas".
Läs Gunnar Jernströms referat av ett gripande föredrag.

Gunnar Jernström:

Gammalsvenskby, en berättelse som berör

Det är nu 240 år sedan de första svenskarna kom till det som skulle bli Gammalsvenskby i södra Ukraina efter en 200 mil och 9 månader lång vandring från Dagö.

                     

Om deras öde och deras samhälle hade Tage Brolin kommit till oss för att berätta. Tage hade som ung genom sin morfar blivit fascinerad av denna svenska folkspillra långt borta i Ukraina och kom dit första gången 1999. Sedan dess har han besökt byn 45 gånger och lärt känna flera av dess svenskättade innevånare.

Länk för att se en trailer eller hela filmen, för 35 kr.

År 2009 följde dokumentärfilmaren Stefan Quinth med på en av dessa resor och gjorde en timslång film som vi nu fick se ledsagad av Tages berättelse. På ålderdomlig stapplig svenska berättade några av de gamla innevånarna sin historia och om sina vedermödor. Tid att träffas hade man alltid, all tid i världen sa Tage, inte som hos oss, alltid stressade.

   
                           

Hur orkade man med livet där under sådana stundtals ofattbara vedermödor och ändå se glädje i tillvaron? Man fick ta vara på det lilla. Man ville också verkligen hålla kvar sina band till Sverige och känna sig på något sätt som svenskar.
På 2000-talet började tillvaron förbättras och kontakterna med Sverige förstärktes. Det fanns även svenskundervisning ett par timmar i veckan för en yngre generation. Av de äldre kvinnorna vi fick möta i filmen finns nu bara någon enstaka kvar i livet och hur ska det gå sedan?

2022 kom katastrofen i form av Rysslands grymma invasion. Under våren blev Gammalsvenskby ockuperat men ett par månader senare befriat av de ukrainska trupperna.
Fronten går idag strax söder om byn och den nås lätt av ryssarnas terrorbombningar
Som invasionsmakter ofta gör så förstör man så mycket infrastruktur som möjligt och liksom vad som hände i Polen under andra världskriget så strävar man efter att utplåna så mycket av kulturarvet och kulturbärarna som möjligt.

Så har till exempel skolan bombats av ryssarna, skolläraren som vi fick möta i filmen dödats, hjälpsändningar beskjuts. Av läkarstationen återstår bara en bombkrater. Man strävar efter att göra livet så svårt som möjligt. Tage nämnde att av 3000 invånare i byn finns nu inte mer än cirka 300 kvar. Det är inte troligt att en Gammalsvenskby nu kan återuppstå, om det kan man bara hoppas.

Tages berättelse och film berörde åtminstone mig och gav nog många av oss en tankeställare hur olika livsvillkoren kan utfalla.

Det finns en svenskbyförening med säte på Gotland som uppdaterar vad som händer och som kan samordna hjälpsändningar och stöd med nedanstående konton:

Plusgiro 187879-2      Swish 123437 61 41

Aktuell information om situationen kan vi finna via föreningens hemsida:         http://www.svenskbyborna.se/

Ett stort tack till Tage Brolin som gav oss en både rolig, kärleksfull och angelägen berättelse.

Gunnar Jernström

Vi andra vill rikta ett tack också till Gunnar, som initierat detta föredrag. Gunnar var orolig för att det inte skulle väcka tillräckligt intresse bland medlemmarna. Tvärt om anmälde sig så många ( 69 betalande åhörare) att Gunnar tvingades ordna med en större lokal, vilket vi är glada för. Tack Gunnar för denna ögonöppnare. 

Alternativ film

En ung dokumentärfotograf har också gjort en film i Stefan Quinths anda.

 

 

Inbjudan till föredrag 

Inlägg 2023-04-30 : Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com