Onsdag den 5 oktober, Mölnlycke kulturhus kl. 18.00: "Glömska -normalt åldrande eller demenssjukdom"

Marianne Melkersson, överläkare, geriatriker och tidigare sjukhuschef, numera ordförande i stiftelsen Gott ledarskap i demensvården. Hon talar bl.a om när normal glömska övergår till att bli en demenssjukdom.
Läs mer nedan.

Läs mer på PDF

Inlägg 2022-09-14: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com