29 september, Isabella Lundgren: Ovan regnbågen - Judy Garland 100 år, Kungsbacka Teater

Det är en hyllningskonsert, men också en berättelse om framgångens baksidor och om musikens kraft – den som kan lindra ensamheten även när regnbågen och glittret tycks långt borta.
Det är människan och inte ikonen vi hör i Judy Garlands sång; hon som upplevde både himmel och helvete.
Läs mer nedan