HEMTJÄNSTINDEX, inbjudan till att delta i ett Webbinarium, torsdag den 13 oktober 11-13

I det här webbinariet får du som medlem veta mer om vad Hemtjänstindex är, på vilket sätt Hemtjänstindex kan bidra till att öka kvaliteten i hemtjänsten i din kommun och varför detta är ett viktigt projekt för SPF Seniorerna.

Inbjudan till att delta i ett Webbinarium om Hemtjänstindex!

Vem:             alla medlemmar i SPF Senioren
När:               torsdag 13 oktober kl. 10.00-11.00
Var:               på zoom

Anmälan:      se nedan

SPF Seniorerna håller på att ta fram ett hemtjänstindex som årligen på ett lättöverskådligt sätt ska visa hemtjänstens kvalitet i Sveriges alla kommuner.
Första Hemtjänstindexet kommer att vara klart och lanseras i slutet av november.


I det här webbinariet får du som medlem veta mer om vad Hemtjänstindex är, på vilket sätt Hemtjänstindex kan bidra till att öka kvaliteten i hemtjänsten
i din kommun och varför detta är ett viktigt projekt för SPF Seniorerna.

Se video om projektet.

Mer information om indexet finns på  www.hemtjanstindex.se

Anmäl dig genom att registrera dig på länken nedan:
https://spfseniorerna-se.zoom.us/webinar/register/WN_4Xy2PKw4RYuD7591GuTbcQ

1. Registrera dig i förväg till webbinariet via länken ovan eller via länken i bifogad inbjudan.

2. Efter registrering får du en länk via bekräftelsemejl till den e-postadress du registrerat.

3. Använd den länken då du skall ansluta till mötet den 13 oktober, genom att klicka på Join Webinar.

Anslut via PC, Mac, iPad, iPhone eller Android.

Eventuella frågor ställs till info@spfseniorerna.se, tel. 08-692 32 50.

Välkommen med din anmälan!

Vänliga hälsningar,

Helena Olsson, Projektledare Hemtjänstindex 

Mob 072-077 49 52, Vx 08–692 32 66

SPF Seniorerna , Box 225 74 , 104 22 Stockholm 

Inlägg 2022-09-27: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com