Studiekommittén – gediget arbete bakom kulisserna

Med över 20 kurser/cirklar är studieverksamheten det som engagerar flest medlemmar under längst tid.
Britt-Marie Wiezell har på nära håll observerat Studiekommitténs arbete, ett arbete vars omfattning inte framgår av av de två A4-sidorna det är sammanfattat på.
Läs mer nedan.

  • BIld av congerdesign från Pixabay

(Vi har tyvärr ingen bra bild på Studiekommittén ännu)

Britt-Marie Wiezell:

Studiekommittén – gediget arbete bakom kulisserna

I vår lokalförening av SPF Vintergäcken, har vi över 800 medlemmar! Till och med boende i Mölndal, Sävedalen och Partille ansluter sig som gästmedlemmar. Varför? Jo, vi är kända för att ha så trevligt och så varierande aktiviteter. Det beror förstås på alla, som engagerar sig i att ordna hela detta utbud. Studiekommittén har här en viktig roll.

Vilka är med i studiekommittén och vad gör de?

Monica Siverdal, Barbro Månsson, Ingrid Timle och Anitha Svantesson ingår i kommittén. Varje termin träffas de och planerar. Sedan gör Monica ett omfattande arbete med att ringa alla cirkelledare och komplettera, där det behövs. Tider ska pusslas ihop, så att det stämmer för alla. Lokaler ska bokas på Skinnefjäll och Kulturhuset. När allt är klart, skrivs ett schema för hela kursutbudet.

Det är lätt att inse att man måste ha fokus och ett samlat grepp i detta arbete. Det är svårt att delegera. Därför gör Monica hela detta arbete själv. Schemat lämnas via Håkan Söderström till Bengt G Bengtsson. Sen är det bara för oss andra att välja från hemsidan.

Kommunen ger bidrag till Vintergäckens studieverksamhet. Som underlag lämnar Barbro en lista på alla kursdeltagare, enligt underlag från cirkelledarna.

Barbro listar alla aktiva 2 ggr per år och beställer de underbara konstnärskorten från målarkurserna. Samtliga i studiekommittén hjälps åt att skriva alla personliga tack, adressera och dela ut.

Barbro känner flera handledare. Ändå gjorde lärarbrist att kursen i spanska lades ner.

Barbro tar, som Vintergäckens kassör, upp avgifter för boule och bridge. Övriga studiecirklar är gratis, ledarna arbetar ideellt.

Lokalbytet

Inför hösten blev vi tvungna att byta lokal, då vi sagts upp från Mölnlycke Fabriker. Efter mycket sökande lyckades Jan-Erik Johansson få tag i lokalen på Skinnefjäll, Trumpetsvampen 1. Flytten gjorde Christina Wockats, Håkan, Jan-Erik, Jan-Olof Pettersson, Lage och Barbro. Barbro sydde också gardiner!

Så tack vare våra idoga medlemmar har vi nu en helt egen lokal inredd för oss.

Stort tack till alla här nämnda!

Britt-Marie Wiezell

Det är värt att tillägga att (som framgår av vårt kursprogram) Studieförbundet Vuxenskolan också fortsatt är en samarbetspartner, som stöttar vår verksamhet även om vi nu har mer av vår verksamhet utanför SV:S lokaler. 

Inlägg 2022-09-26: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com