DAGNYAPPEN: Appen som hjälper seniorer bli digitalt delaktiga. Uppdaterad.

Dagny är resultatet av ett 4-årigt samverkansprojekt mellan Dagny AB, Mölndal stad, Härryda kommun, AllAgeHub, PRO (förening Härryda) och SPF (förening Mölnlycke).
Läs mer nedan.

"Många av de appar som vi använder i vardagen skapas inte med äldre användares utmaningar/behov i fokus, vilket gör att seniorer riskerar att hamna i digitalt utanförskap.

Det var för att adressera detta växande samhällsproblem som vi 2017 initierade projektet Digital Delaktighet tillsammans med Mölndals stad, Härryda kommun och AllAgeHub. Tillsammans med seniorer från pensionärsföreningarna SPF och PRO samt representanter från båda kommunerna har vi tillsammans tagit fram appen DAGNY för att hjälpa seniorer träna på att använda internet och utvalda appar. Genom att ha involverat både slutanvändarna (seniorer) och andra intressenter (representanter från kommunerna) i hela utvecklingsarbetet har vi tillsammans tagit fram DAGNY appen med en djup förståelse för seniorers behov och perspektiv."

Dagny hjälper seniorer att träna på att använda internet och utvalda appar.

Träna på att:

  • Skicka ett mail
  • Använda Mobilt BankID
  • Köpa en kollektivtrafikresa
  • Köpa en parkeringsbiljett

Prova gärna appen själv och tillsammans med någon du vill hjälpa med tekniken. Kom med synpunkter/frågor till undertecknad eller till DagnyAB/ kontakta oss

Läs mer på DAGNY

Inlägg 2022-10-05: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com